RAAMATUPIDAMINE

... ALUSTAVALE ETTEVÕTTELE - raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaani ja algbilansi koostamine); - kuluarvestussüsteemi sisseseadmine; - raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine; - konsultatsiooni raamatupidamist puudutavates küsimustes juhul, kui soovite ise oma ettevõtte raamatupidamisega tegelema hakata. Kui Sa ei soovi ise raamatupidamisega tegeleda, siis saad valida meie poolt pakutavate raamatupidamispakettide vahel, mille leiad lehelt HINNAKIRI või küsi pakkumist ja leiame Sulle sobiva lahenduse.
... JUBA TEGUTSEVALE ETTEVÕTTELE - eelmiste aruandeperioodide korrastamine ja aruannete esitamine; - raamatupidamise teenuse osutamine alates kokku lepitud kuupäevast järgmiste tegevuste osas:
 • algdokumentide kontroll ja sisestamine raamatupidamisprogrammi;
 • müügiarvete koostamine;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontras;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontras;
 • lähetusaruannete koostamine;
 • majanduskulude aruannete koostamine;
 • põhivarade arvestus (arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine);
 • laoarvestuse pidamine;
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine aruandeperioodi lõppedes või kliendiga kokku lepitud tähtajal (näiteks kord kvartalis);
 • majandusaasta aruande koostamine.
Teil on võimalik valida, kas: - online raamatupidamine ehk siis raamatupidamine on jooksvalt tehtud ja näete ettevõtte majanduslikku seisu reaalajas; - raamatupidamise teenust teostatakse tagantjärgi ehk siis kliendil tuleb korjata kokku aruandekuu raamatupidamisdokumendid, esitada need kokkulepitud tähtajal meile ja meie juba hoolitseme ülejäänu eest.

PALGAARVESTUS

 • töötajatele igakuine töötasude arvestamine ja palgalehtede koostamine;
 • lisatasude, preemiate arvestamine;
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • töötasusid puudutavate statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
 • töötasude ja maksude ülekandmine (kokkuleppel).

PERSONALIARVESTUS

 • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine;
 • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine;
 • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine;
 • isikukaartide täitmine;
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised);
 • töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik);
 • personali puudutavate statistiliste aruannete koostamine.

RAAMATUPIDAMISALANE JA MAKSUALANE NÕUSTAMINE

Teenust pakume neile, kes ise teevad enda ettevõtte raamatupidamist, kuid vajavad aeg-ajalt nõustamist. Nõustamist pakume püsiklientidele (lepingulistele klientidele) tasuta.

ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE

Plaan kliendi poolt ja meie aitame seda paberil teostada. Eelkõige aitame finantsplaneerimisel.