ÜLDINE HINNAKIRI

Oleme püüdnud oma raamatupidamisteenuse hinnakirja teha võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks. Teenuse hinnakujunduse paindlikumaks muutmiseks võimaldame kliendil valida kahe erineva variandi vahel. Esimese variandi puhul on teenuse hind sõltuvuses teenuse osutamiseks kulunud ajast ning teise variandi puhul on teenuse hind sõltuvuses algdokumentide arvust.

I VARIANT
RAAMATUPIDAMISE TEENUSTASU TUNNITASU ALUSEL.
Juhul kui otsustate esimese variandi kasuks, sõltub teenustasu suurus teenuse osutamisele kulunud ajast, ehk siis raamatupidaja töötundide arvust:
Tööks kulunud aja üle peetakse minutipõhist arvestust ning soovi korral esitatakse igakuiselt kliendile täpne aruanne kulutatud aja kohta tegevuste lõikes.

II VARIANT
Igakuine raamatupidamise teenustasu suurus sõltub algdokumentide arvust (baaspakett). Algdokumentideks on müügiarved, ostuarved, sularaha liikumist tõendavad dokumendid (müügikviitungid, ostukviitungid), lepingud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et algdokumentideks on kõik dokumendid, mille alusel tehakse raamatupidamises kanne. Siinkohal on oluline teada, et kannete arvu alusel (levinud alternatiivne hinnakujundussüsteem) koostatud hinnakiri, ei ole võrreldav algdokumentide arvu alusel koostatud hinnakirjaga. Ühe algdokumendi (nt müügi- ja ostuarved) alusel võidakse koostada kaks või enam kannet. Meie ettevõtte hinnakiri on koostanud algdokumentide arvu alusel, kuna selline lähenemine on kliendi jaoks selgelt arusaadavam ja läbipaistvam - algdokumentide kokkulugemine ei eelda raamatupidamisalaseid teadmisi.

Raamatupidamisteenuste baaspakett sisaldab:

  • raamatupidamisdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
  • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontras;
  • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontras;
  • kassaorderite vormistamist;
  • arveldused aruandvate isikutega;
  • põhivara arvestus;
  • igakuist raamatupidamisregistrite väljavõtet;
  • bilansi ja kasumiaruande koostamist;
  • maksudeklaratsioonide esitamist Maksu- ja Tolliametile.
  • raamatupidamisalane nõustamine jooksvates küsimustes.


Pikaaegsetel klientidel (alates teisest koostöö aastast) on võimalik sõlmida leping fikseeritud baaspaketi hinnaga. Hinnas kokkuleppimisel tuginetakse eelnevale koostöökogemusele. Töömahud ja hind vaadatakse fikseeritud hinna puhul üle 6 kuu tagant.
Töömahukate projektipõhiste tööde või uute klientide puhul võib ettevõte küsida ettemaksu 25% lepingu sõlmimisel.

HINNAPÄRING